Du Học Nghề

​Thêm một chương trình du học tại chỗ ở ĐH Duy Tân

​Thêm một chương trình du học tại chỗ ở ĐH Duy Tân

Ký kết này mang tính tiếp nối các ký kết hợp tác của ĐH Duy Tân với các ĐH khác của Mỹ như ĐH Upper Lowa, ĐH Troy để triển khai nhiều chương trình du học tại chỗ đã và đang thu hút đông đảo sinh viên theo học trong những năm qua.

Xem thêm