​Năm 2020: 40% học sinh tốt nghiệp THPT sẽ học cao đẳng?

  • 04/06/2018 10:16 GMT+7

TTO - Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt ra mục tiêu đến năm 2020 “phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng”.

Mục tiêu rất cụ thể này đã được đặt ra tại đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đề án cũng đặt mục tiêu đạt ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THPT "tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng". 

Đến năm 2025, mục tiêu được nâng lên thành ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục theo học trình độ cao đẳng (với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 35%).

Riêng với đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS, đề án đặt ra kế hoạch đến năm 2020, có ít nhất 30% học sinh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp (đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 25%). 

Đến năm 2025, tỉ lệ này nâng lên thành 40% (với các địa phương có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%).

Đề án cũng đặt mục tiêu nâng dần tỉ lệ kiêm nhiệm tư vấn hướng nghiệp trong các trường phổ thông.

Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu 100% trường THCS, THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ ( đối với vùng khó khăn, đạt ít nhất 80%). 

Ngoài ra, cũng phấn đấu để tất cả các trường THCS, THPT đều có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương…

Đề án còn đặt mục tiêu đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

Trong đó, đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, sẽ đổi mới nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn… Riêng với chương trình giáo dục phổ thông mới, sẽ chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong giáo dục STEM…

Đề án được xây dựng nhằm góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Đề án sẽ được bắt đầu thực hiện ngay từ năm 2018 và tổng kết vào cuối năm 2025.  

NGỌC HÀ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi