Tin mới

Chọn ngành theo nhu cầu nhân lực  07/06/2017 17:10

Chọn ngành theo nhu cầu nhân lực 

TT - Chiến lược nhân lực VN thời kỳ 2011-2020 đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu về nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực đột phá như quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và luật quốc tế; giảng viên ĐH, CĐ; khoa học - công nghệ; y tế, chăm sóc sức khỏe; tài chính - ngân hàng; công nghệ thông tin...

​Chọn ngành thời hội nhập 07/06/2017 10:24

​Chọn ngành thời hội nhập

TTO - Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm huy động hiệu quả mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong nước và từ bên ngoài để phát triển, tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại

​Thứ tự cần tuân thủ: Nghề - Ngành – Trường 07/06/2017 09:44

​Thứ tự cần tuân thủ: Nghề - Ngành – Trường

Phương thức tuyển sinh ĐH, CĐ vốn rất quen thuộc nhiều năm nay đã có những thay đổi hết sức căn bản từ năm 2015. Chỉ còn một kỳ thi mang tên THPT quốc gia nhằm hai mục đích: xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các trường ĐH, CĐ sử dụng trong tuyển sinh xét tuyển đẳng.